כניסת אמנים רשומים
אימייל סיסמה כניסה
   


הליך הגשת מועמדות לחממת האמנים העצמאים של צבע טרי 10

צבע טרי הוא יריד מקצועי חד שנתי לאמנות עכשווית המתקיים בתל אביב. היריד הוא יוזמה של אוהבי אמנות ומטרתו מצד אחד, לשמש נקודת זינוק לאמנים מבטיחים בתחילת דרכם ולאפשר להם להתפרנס מכישרונם, ומצד שני, לענות על הביקוש הגובר מצד אוהבי אמנות, אספנים ותיקים ורוכשים מתחילים ליצירות אמנות מקוריות ואיכותיות. לצד תצוגות הגלריות המובילות בישראל, מציג היריד חממת אמנים עצמאיים.

החממה, פיתוח מקורי של יריד צבע טרי, היא מערכת לתצוגת עבודות למכירה עבור אמנים אשר נמצאים בתחילת דרכם המקצועית ואינם מיוצגים ע"י גלריות. כ- 50 אמנים עצמאים אשר ייבחרו על ידי ועדת קבלה מקצועית, יזכו להציג ולמכור את עבודותיהם במסגרת חממת האמנים העצמאיים ביריד.

היריד יהיה פתוח לקהל הרחב במשך חמישה ימים, באביב 2018. קודם לפתיחת היריד לציבור, תיערך בו תצוגה מקצועית לאוצרים, אנשי מקצוע אחרים בתחום ואספנים מהארץ ומחו"ל, ותצוגה מקדימה לכ-3,000 מוזמנים מן הצמרת העסקית, התרבותית והחברתית של ישראל.

לרשות אמני החממה יעמדו שטחי תצוגה מקצועיים, נציגים שיוכשרו במיוחד לייצוג האמנים ועבודותיהם, למכירת העבודות ואמצעי גביה. בנוסף, האמנים יונחו בבחירת העבודות ובתמחורן. העבודות תימכרנה במחיר מרבי של 14,000 ש"ח (בתוספת מע"מ) לעבודה ותימסרנה לקוניהן במהלך היריד. כספי המכירה יועברו ישירות לאמנים לאחר תום היריד בניכוי דמי גביה ותפעול בגובה 25% מסכום המכירה.

אמני היריד יצורפו, כאמנים מבטיחים, למאגר המידע של היריד ויתכן ויוזמנו להשתתף בתערוכות ובפרויקטים עתידיים נוספים של היריד בארץ ובחו”ל. מידע על פעילותם האמנותית יופץ בניוזלטר של היריד לתפוצת מנויים. האמנים אשר יתקבלו להשתתף ביריד, יידרשו להגיע לפגישת הכנה והיכרות ולחתום על חוזה התקשרות.

יש לקרוא בעיון את ההוראות הבאות, על מנת להקל על הליך ההרשמה:

  • תאריך אחרון להגשה : 21/10/2017 בשעה 20:00.

ניתן להירשם במהלך תקופת ההרשמה בלבד, החל מה- 9.9.17 ועד ה- 21.10.17 בשעה 20:00, דרך אתר האינטרנט של יריד צבע טרי.

ניתן לחזור למערכת ההרשמה, באמצעות שם משתמש וסיסמה, באופן חופשי במהלך כל ימי ההרשמה ולבצע שינויים.

עם תום תקופת ההרשמה, תיסגר המערכת ולא ניתן יהיה להירשם, לתקן רישום, או להוסיף כל מידע לרישום קיים.

· החממה מיועדת לאמנים מקצועיים בלבד ואינה מתאימה לעוסקים באמנות כתחביב.

· לצורך הגשת המועמדות, יש למלא את כל הסעיפים הנדרשים בטופס פרטים אישיים, להזין 10 דימויי עבודות מהשנתיים האחרונות ולשלם את דמי ההרשמה.

תשובות על קבלה/אי קבלה ישלחו במהלך חודש דצמבר לכל הנרשמים באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן במערכת.

רשאים להגיש מועמדות:

1. אמנים ישראלים - תושבי ישראל או אזרחי ישראל השוהים בארץ או בחו"ל.

2. בני 21 שנים לפחות, בעת ההרשמה, אשר אינם, בעת זו, סטודנטים לתואר ראשון.

3. אמנים מקצועיים העוסקים באמנות פלסטית עכשווית, לאחר שלמדו את הנושא במוסד אקדמי, במוסד מוכר אחר, או באופן עצמאי, בר הוכחה.

4. אמנים עצמאים אשר אינם נמצאים בהתקשרות קבועה עם גלריה או גוף מסחרי אחר לממכר אמנות בישראל, ואינם כפופים בחוזה מסחרי כלשהו בנוגע למכירת עבודותיהם.

5. אמנים בתחילת דרכם האמנותית, המצויים בטווח של עד עשר שנים מתערוכת היחיד הראשונה שלהם. לצורך כך - תערוכת גמר במוסד אקדמי תחשב לתערוכה הראשונה.

6. אמנים בעלי נפח יצירה מוכח, שביכולתם להציע מבחר רחב מעבודותיהם, ולכל הפחות 10 עבודות, למכירה ביריד אמנות.

7. אמנים אשר ביכולתם למכור עבודות בטווח מחירים רחב, עד 14,000 ש"ח בתוספת מע"מ, לעבודה.

הליך הגשת מועמדות ואופן ההתקבלות ליריד:

אמן או אמנית המבקשים להגיש מועמדות לחממת האמנים העצמאים, יעשו זאת באמצעות הקישור בסוף עמוד זה. ההרשמה ליריד צבע טרי הינה דרך אתר האינטרנט הנ"ל בלבד. לא יתקבלו בקשות ו/או תיקי עבודות בכל אמצעי אחר. מגישי המועמדות יתבקשו ליצור, בהליך פשוט ומהיר, תיקי עבודות מקוונים ע"י הזנת נתונים אישיים והעלאת 10 דימויים המשקפים את גוף העבודות שבכוונתם להציג ביריד.

בתום הליך העלאת העבודות יידרש כל מועמד לשלם דמי רישום בסך 140 ₪. לא ניתן להגיע לעמוד התשלום ללא מילוי כל הפרטים האישיים והעלאת 10 דימויים . תשלום דמי הרישום הוא תנאי הכרחי להגשת המועמדות להשתתפות ביריד ומובהר כי לא תבחן בקשה אשר בגינה לא שולמו דמי ההרשמה במלואם. הליך ההרשמה יסתיים רק לאחר תשלום דמי ההרשמה וקבלת מייל אישור ובו חשבונית מס קבלה. תשלום דמי הרישום אינו מבטיח את קבלת המועמד לחממת היריד.

הנחיות – חשוב לקרוא!

יש להכין מבעוד מועד על מחשבך האישי תיקייה המכילה 10 דימויים ברזולוציה של 72dpi כאשר אורך הצלע הארוכה הוא 600 פיקסלים לפחות. על משקלו הכולל של הדימוי להיות עד-1MB בפורמט JPG. יש להקפיד לשמור על שמות קובץ ועל שמות תיקייה פשוטים באנגלית. רצוי לתת את הדעת על בחירה נבונה של דימויים לתיק העבודות. על הדימויים לייצג את עבודתך האמנותית מהשנתיים האחרונות באופן הטוב ביותר. רצוי שהדימויים ייצגו את גוף העבודות אשר בכוונתך להעמיד למכירה ביריד ויכללו לפחות מחצית מעבודות אלו.

יש למלא את כל הפרטים הנוגעים לתיק העבודות באנגלית. חלק מחברי הועדה אינם ישראלים ואינם דוברי עברית. זאת במטרה לתת את תיקי העבודות לבחינת עיניהם המקצועיות של מומחים שאינם בקיאים בשדה האמנות הישראלי.

יש לכתוב הצהרת אמן באנגלית בלבד, באורך של עד 150 מילה. רצוי שההצהרה תתאר במילים פשוטות את עבודתך, הרעיון העומד מאחוריה וההליך המחשבתי. הצהרת אמן אינה בגדר חובה, ומטרתה להבהיר וללוות את תיק העבודות והדימויים המצויים בו, לחברי הוועדה. לידיעתך, חברי הוועדה לא ייחשפו לקורות החיים ולפרטים המזהים שיועלו למערכת. חשוב לשמור על הצהרת אמן תמציתית ורלוונטית לגוף העבודות בלבד. אין להכליל בה פרטים מזהים (כגון שם האמן). הצהרה שתכלול פרטים אסורים, תימחק.

תיקי העבודות, בצירוף הצהרת האמן, מוגשים לועדת הקבלה ללא זיהוי שם וללא קורות חיים. על מנת לשמור על הגינות ואנונימיות, יש להימנע מציון שם האמן בשמות הקבצים, הדימויים או כל מקום אחר שאינו מיועד לכך. האמנים יבחנו על סמך איכות עבודותיהם והתאמתן ליריד מסחרי מקצועי לאמנות עכשווית, ולא על בסיס זהותם.

לאוצרי היריד שמורה הזכות לפסול על הסף וללא כל התראה מועמדים אשר אינם עומדים בכל דרישות הקבלה לעיל או לא מילאו אחר הוראות הרישום במלואן.

אמנים שיעברו את ועדת הקבלה, יוזמנו ע"י אוצרי היריד לראיונות אישיים ולבחינה מעמיקה יותר של יצירתם. תשובות סופיות בנוגע לקבלה או אי קבלה תימסרנה במהלך חודש ינואר 2018. אי קבלת זימון לראיון אישי אינו בהכרח תשובה שלילית. קבלת זימון לראיון אינה בהכרח תשובה חיובית.

ההשתתפות ביריד מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך 1,000 ₪ כולל מע"מ, בחתימה על חוזה התקשרות לתקופת היריד ולמשך ששת החודשים שלאחריו, ובעמידה בכל תנאי התקנון, כפי שמופיע באתר ההרשמה.

לתמיכה ושאלות יש לפנות ל freshpaintfair@freshpaint.co.il .תקנון

תנאי השימוש באתר והתנאים להגשת מועמדות להשתתפות ביריד

הוראות תקנון זה יחולו על כל המשתמשים באתר ועל כל מי שיגישו מועמדות להשתתפות ביריד באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון עם החברה. לפיכך הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

הגשת מועמדות להשתתפות ביריד באמצעות האתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה. אם אינך מסכים להוראה כלשהי מהוראות התקנון להלן, הינך מתבקש שלא להגיש את מועמדותך להשתתפות ביריד.

חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור באתר ובתקנון זה מיועד לנשים וגברים כאחד.

1. תנאי השימוש באתר

1.1 אתר זה –www.freshpaint.co.il ("האתר"), הנמצא בבעלותה הבלעדית של חברת פאזה בע"מ (" החברה"), הוא אתר האינטרנט הרשמי של "צבע טרי" – היריד לאמנות עכשווית, תל אביב ("היריד"), ונועד, בין היתר, לספק מידע בדבר היריד ולאפשר הגשת מועמדות להשתתפות ביריד.

1.2 החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה, לרבות תנאי השימוש באתר והתנאים להגשת מועמדות להשתתפות ביריד, תנאי ההשתתפות ביריד, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של שינויים כאמור יהיה מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה.

1.3 החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע, יתנהל כסדרו ללא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תשא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי בהקשר זה, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה.

1.4 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם, אינם נושאים בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה באתר או הגשת מועמדות ליריד או כל שימוש אחר באתר. החברה לא תשא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי בהקשר זה, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה.

1.5 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות שימוש באתר לצורך הגשת מועמדות ליריד או קבלת מידע בדבר היריד, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בקשר עם האמור.

1.6 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר או כל גורם אחר שאין להם שליטה בו.

1.7 לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר, מכל טעם שהוא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כנגד החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה.

1.8 כל זכויות הקניין הרוחני באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים וסימני מסחר, הם קניינה הבלעדי של החברה, וחל איסור מוחלט לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה שהיא ללא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.

1.9 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים מידע או תמונות המופיעים באתר או לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה שהיא, ללא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.

1.10 קישורים לאתרי אינטרנט אחרים מתוך האתר (" האתרים המקושרים") נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים או לאתרים המקושרים או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש או כניסה לקישורים או לאתרים המקושרים הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

1.11 כל התמונות באתר הן לשם המחשה בלבד.

1.12 מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע לאתר או לתקנון זה יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל, מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין החלים בהם.

2. התנאים להגשת מועמדות ליריד

2.1 הגשת מועמדות ליריד באמצעות האתר היא הליך מחייב לכל דבר ועניין מבחינת הפונה, והיא שקולה להגשת מועמדות בכל אמצעי אחר.

2.2 המגיש מועמדות ליריד באמצעות האתר ("המועמד") מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, לרבות התנאים להגשת מועמדות ליריד, מסכים להוראותיו וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה, במישרין או בעקיפין, נגד החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בקשר עם האתר, היריד, הגשת מועמדותו להשתתפות ביריד, קבלתו ליריד או דחיית מועמדתו או כל עניין אחר בהקשר זה .

2.3 דמי הרשמה, בסך 140 ש"ח, יידרשו מכל מועמד לאחר השלמת פרטיו בטופס הגשת המועמדות (כהגדרתו מטה) (להלן: "דמי ההרשמה"). תשלום דמי ההרשמה הם תנאי הכרחי להגשת המועמדות להשתתפות ביריד ומובהר כי החברה לא תבחן כל בקשה אשר בגינה לא שולמו דמי ההרשמה במלואם.

2.4 דמי ההרשמה אינם ניתנים להחזרה, לרבות במקרה של משיכת המועמדות על ידי המועמד. לאחר הגשת טופס ההרשמה במלואו ותשלום דמי ההרשמה, המועמדות תהיה ניתנת לביטול רק באישורה בכתב של החברה.

2.5 תשלום דמי ההרשמה יתבצע באמצעות אתר מאובטח ויתאפשר על ידי אחד מהאמצעי התשלום אשר מפורטים באתר. החברה רשאית להתקשר עם צדדים שלישיים לביצוע תשלום דמי ההרשמה, ובמקרה כזה, התשלום יתבצע על ידי התנאים אשר נקבעו על ידי אותו צד שלישי כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השתתפותו של כל מועמד במידה והתשלום לא בוצע במלואו או במסגרת הזמן הדרוש, והחברה לא תישא בכל אחריות בשל כך. מובהר כי פרטי התשלום אינם מאוחסנים בשרתי החברה או נשמרים על ידה. בעת ביצוע התשלום, כל מועמד מאשר את חיוב אמצעי התשלום אשר נבחר על ידו בגובה דמי ההרשמה.

2.6 הזכאים להגיש מועמדותם להשתתפות ביריד הם אמנים עצמאיים בלבד. לעניין זה, "אמנים עצמאיים" משמע אמנים עצמאיים (אשר אינם מיוצגים על ידי גלריה) הנמצאים בראשית דרכם המקצועית והעוסקים באחד מתחומי האמנות הפלסטית. ההחלטה בדבר היות המועמד בראשית דרכו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה, ולמועמד לא תהיה כל טענה או תביעה בהקשר זה נגד החברה.

2.7 האמנים אשר ישתתפו ביריד יבחרו על ידי החברה, בשיתוף עם ועדת הקבלה של היריד, על פי קריטריונים שתקבע החברה אך בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, תוך הקפדה מרבית על האיכות המקצועית והאמנותית של היריד, ולאחר קיום ראיון אישי של אוצרי היריד עם האמן. החלטת החברה בדבר קבלת מועמד או דחייתו תהא סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה.

2.8 לצורך הגשת מועמדות ליריד באמצעות האתר, יש למלא את טופס הגשת המועמדות הכולל מסירת פרטים אישיים שונים, על פי ההנחיות המופיעות בו (" טופס הגשת המועמדות"). הגשת הטופס האמור מהווה אישור לאמיתות הפרטים. יובהר כי אין חובה על המועמד למסור לחברה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, הגשת מועמדות ליריד לא תתאפשר ללא מסירת כל הפרטים המסומנים בטופס הגשת המועמדות כשדות חובה.

2.9 בנוסף, יידרש המועמד לצרף לטופס הגשת המועמדות, באמצעות הממשק הקיים לשם כך באתר, תיק עבודות מקוון אשר יכלול עשרה צילומים דיגיטאליים של עשר יצירות מקוריות של המועמד ("גלריית התמונות של המועמד") אשר מייצגות את גוף עבודותיו הנוכחי. צירוף הצילומים כאמור מהווה תנאי להגשת מועמדות להשתתפות ביריד.

2.10 מסירת פרטים אישיים כוזבים (לרבות צירוף יצירות שאינן פרי יצירתו של המועמד) מהווה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים אפשר שיינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לחברה, למי מטעמה או לצדדים שלישיים בקשר עם מסירת הפרטים הכוזבים.

2.11 הפרטים שיימסרו על ידי המועמדים באמצעות טופס הגשת המועמדות, לרבות גלריית התמונות של המועמד, וכל מידע נוסף שיצטבר אודותם אצל החברה, יישמר במאגר המידע של החברה, והיא תעשה בהם שימוש בכפוף להוראות כל דין, ללא הגבלת זמן, לצורכי פעילות החברה, לרבות קיום היריד.

2.12 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם, לא ישאו בכל אחריות, הן במישרין והן בעקיפין, בקשר עם תביעות כלשהן בגין הפרת זכויות יוצרים בגלריית התמונות של המועמד.

2.13 החברה לא תשא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, בכל מקרה בו טופס הגשת המועמדות או גלריית התמונות של המועמד לא התקבלו במערכת החברה בשל בעיה טכנית או אחרת.

2.14 המועד האחרון להגשת מועמדות להשתתפות ביריד הוא יום שבת ה- 21. באוקטובר 2017. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מועד זה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.15 החברה רשאית לבטל או לשנות את התנאים להגשת מועמדות להשתתפות ביריד בכל עת ולמועמד לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה בהקשר זה.

2.16 החברה רשאית לקבל או לדחות כל מועמד מכל סיבה שהיא ובכל עת, וכן לדחות את היריד או לבטלו ללא כל התראה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה, והחברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה, לא ישאו בכל אחריות שהיא בהקשר זה.

2.17 ההשתתפות ביריד מותנית בתשלום דמי השתתפות, נוכחות בפגישת הסבר והיכרות עם אוצרי היריד, וחתימה על הסכם התקשרות עם החברה בתנאים שתקבע החברה. אי עמידה בכל התנאים האמורים תהווה עילה לביטול ההשתתפות ביריד של מועמד אשר נבחר על ידי החברה.

משתמשי מחשבי Apple, אנו ממליצים להשתמש בדפדפן כרום
נתקלתם בקשיים בהרשמה או בשליחת התמונות? כיתבו בצירוף מספר טלפון לתמיכה הטכנית.